Tuesday, September 20, 2011

ಕನಸು-ಮನಸು


ಕನಸು-ಮನಸು

""ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದು ಮನಸು...
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಸೊಗಸು...
ಕನಸು,ಮನಸು ಇದ್ದರೆ ನಿದ್ರೆಯೂ ಸೊಗಸು
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದರೆ ಅದೇ ಚಿಗುರಿದ ಕನಸು
ಮುರಿಬಿದ್ದ ಮನಸು.....""
                    ಪ್ರದೀಪ್ ಡಾಬಸಪೇಟೆ...

No comments:

Post a Comment